Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Witamy na naszej stronie internetowej www.bagasound.pl. W celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która opisuje, jakie informacje zbieramy od użytkowników Strony oraz w jaki sposób te informacje są wykorzystywane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Rodzaje Zebranych Informacji

1.1. Informacje osobiste

Możemy zbierać informacje osobiste od użytkowników, gdy korzystają z naszej Strony, rejestrują się na niej, składają zamówienia, subskrybują newsletter, wypełniają formularze kontaktowe lub uczestniczą w innych działaniach na Stronie. Informacje osobiste, które możemy zbierać, obejmują, lecz nie ograniczają się do:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Dane płatnicze (np. numer karty kredytowej)

1.2. Informacje nieosobiste

Możemy również zbierać informacje nieosobiste, takie jak dane demograficzne, preferencje i zainteresowania, które nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

1.3. Dane automatycznie zbierane

Nasza Strona może automatycznie zbierać pewne informacje, takie jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony internetowe, z których użytkownicy przyszli na naszą Stronę, oraz strony internetowe, które odwiedzają po opuszczeniu naszej Strony.

2. Sposób Wykorzystania Zebranych Informacji

Zebrane informacje mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • Do personalizacji doświadczenia użytkownika na Stronie.
 • Do obsługi zamówień i transakcji.
 • Do dostarczania informacji o produktach, usługach i promocjach.
 • Do rozwiązywania problemów technicznych.
 • Do analizy trendów i statystyk.
 • Do przestrzegania przepisów prawnych.
 • Do innych celów określonych w chwili zbierania informacji.

3. Udostępnianie Informacji Osobom Trzecim

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie udostępniamy Twoich informacji osobistych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług na Stronie lub w celu przestrzegania przepisów prawnych.

4. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji osobistych i podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić je przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem.

5. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, publikując nową wersję na Stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami związanymi z ochroną prywatności.

6. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@bagasound.pl.

Shopping Cart